HomeTeam

Aan het werk van Sjaak en Adeline zijn kosten verbonden. Niet alleen voor hun levensonderhoud, maar ook kosten die nodig zijn voor de voortgang en eventuele uitbreiding van het project. Om dit werk mogelijk te maken is een HomeTeam gevormd. Dit team bestaat uit leden van de kerkelijke gemeente waartoe Sjaak en Adeline behoren. Zij ontplooien activiteiten en organiseren evenementen om de benodigde financiële middelen binnen te krijgen. Zij zijn ook de verbindende schakel tussen de achterban, Kimon en de veldwerkers.