Kindsponsoring

Een belangrijke taak van het HomeTeam is het werven van kindsponsors. Voor € 30 per maand steunt u een kind, zodat het naar school kan, een vak kan leren en later in zijn onderhoud kan voorzien.

Via het sponsorprogramma kunt u een jongere uit het Kimonprojekt in Bukavu steunen.

Projekt Bukavu
In de stad Bukavu worden straatjongeren opgevangen die op straat terecht zijn gekomen door de instabiele politieke situatie. Vaker nog ligt de oorzaak in de gezinssituatie: vader is overleden,  is ziek, of heeft het gezin in de steek gelaten.  Als moeder ook nog is overleden of ze is ziek, komen de kinderen vaak voor rekening van grootouders, die oud en gebrekkig zijn en al helemaal geen kans zien hen te onderhouden. Soms komen ze terecht bij  andere familieleden waar ze dan weer teveel zijn.

Via ons sponsorprogramma krijgen deze jongeren de kans om naar school te gaan. Aan het begin van het schooljaar ontvangen ze ieder twee stel schooluniformen, een paar schoenen, een rugzak met toebehoren zoals pennen, schriften en kopieën van boeken.

Centrum
Deze jongeren worden opgezocht op de straat en uitgenodigd om naar ons centrum te komen. Hier kunnen zij hun verhaal kwijt, krijgen een voedzame maaltijd aangeboden, wassen zichzelf en volgen lessen.  Bijbelles maakt een vast onderdeel uit van hun programma en ook in de andere lessen wordt de Bijbelse boodschap zoveel mogelijk verweven. Aan het eind van de middag gaan ze weer terug naar huis.

Het streven is dat vijftien  kinderen na  ongeveer 9 maanden een  plaats krijgen op één van de scholen en verder onderwijs volgen.  Na de socialisering en het introductieprogramma wordt geprobeerd ze op niveau te brengen en ze na 9 maanden in te laten stromen in een groep die een beetje bij hun leeftijd past.
De kinderen worden verder gevolgd en ook hun schoolprestaties worden nauwlettend in de gaten gehouden.

Nazorg
Ieder gezin wordt twee keer per jaar bezocht. Tijdens deze bezoeken wordt gekeken naar de gezondheid en het welzijn van het kind en waar nodig hulp geboden.

Hoe werkt sponsoring?
Voor € 30,00 per maand zorgt u voor een speciaal aan u toegewezen kind. U ontvangt een foto en gegevens over de gezinsomstandigheden. U kunt rechtstreeks corresponderen en krijgt minimaal twee keer per jaar bericht terug. Elke twee jaar krijgt u een nieuwe foto zodat u ziet hoe ‘uw’ kind zich ontwikkelt.

Wilt u zich aanmelden als sponsor of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op via info@hometeamcongo.nl.