Wat ze doen

Sjaak en Adeline geven leiding aan een project wat door Stichting Kimon is opgericht.

Bukavu
Het project is in twee deelprojecten op te splitsen, te weten een opvangproject en een ondersteuningsproject voor scholing en verdere opleiding.

Straatjongeren en andere kwetsbare kinderen worden opgezocht op de straat en op de markten. Wanneer zij voldoen aan de basiscriteria, worden ze uitgenodigd om opgenomen te worden in het programma.

Het programma is er op gericht om de kinderen in staat te stellen in te stromen in het reguliere onderwijs, op een niveau dat min of meer past bij hun leeftijd. Daarnaast kunnen zij op het project hun verhaal kwijt, krijgen een voedzame maaltijd aangeboden, wassen zichzelf en volgen de lessen. Bijbel les maakt een vast onderdeel uit van hun programma en ook in de andere lessen wordt de Bijbelse boodschap zoveel mogelijk verweven. Ze worden intensief begeleid, voor medische problemen in een stadsziekenhuis (zo nodig door een psycholoog) waar Kimon RDC een overeenkomst mee heeft, of door een aan Kimon RDC verbonden jurist.

Na een periode van ca. 10 maanden op het project worden de kinderen op een voor hen goed bereikbare school ingeschreven.

Dan volgt een begeleiding meer op afstand. De kinderen hebben dan zo veel mogelijk een eigen sponsor die garant staat voor de bekostiging van schoolgeld en schoolmateriaal. Deze ondersteuning gaat in principe door tot het behalen van het staatsexamen middelbare school of het afronden van een praktijk-vakopleiding.

Op het project in Bukavu werken 4 lokale medewerkers onder leiding van Sjaak en Adeline.

Kalehe
Kimon RDC heeft ook nog een project in Kalehe, ten noorden van Bukavu. Dit project is gericht op de opvang en steun voor alleenstaande vrouwen die slachtoffer zijn van verkrachtingen en ander oorlogsgeweld. Deze vrouwen werken gezamenlijk in een landbouwproject en kunnen ook zelf iets ondernemen met een microkrediet. Door de afstand tot Bukavu en de veiligheidssituatie ter plekke is het voor Sjaak en Adeline van Rijssel nog niet mogelijk om ook sturing te geven aan dit project.